Hulpverlening

Hulpverlening is o.a. mogelijk bij problemen met: Ilona Eerhardt - Verbinding in balans - praktijk voor psychosociale hulpverlening

 • Relaties: mbt ouders, kinderen, levenspartner, familie of collega’s
 • Opvoedingsproblemen
 • Overspannen zijn, werk gerelateerde problemen
 • Omgaan met ziekte
 • Depressiviteit
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Verliesverwerking
 • Echtscheiding
 • Samengestelde gezinnen
 • Adoptieproblematiek
 • Ouder worden
 • Eenzaamheid
 • Verstandelijk beperkte mensen

Samen onderzoeken we wat uw vragen en problemen zijn en welke doelen haalbaar zijn.
De hulpverlening wordt hier op afgestemd.

Het gezin van herkomst, uw opvoeding en levensgeschiedenis komen aan de orde omdat die vaak een rol spelen bij de ontstane problemen.

  1. Invloeden en belangen van voorgaande, huidige en toekomstige generaties vormen belangrijke elementen.
  2. We gaan zoeken naar verbindingen en hulpbronnen in uw familie en omgeving. We onderzoeken welke stappen er haalbaar en mogelijk zijn om het vertrouwen tussen u en voor u belangrijke personen te herstellen.
   Een aantal gesprekken kunnen nodig zijn om uit te vinden waar de pijn zit, maar ook welke mogelijkheden er zijn om te (ver)geven.
  3. De hulp is gericht op bouwen aan vertrouwen. Belangrijk is ieder in zijn of haar waarde te laten en een nieuwe start te maken.
  4. Deze benadering houdt terdege rekening met loyaliteiten in uw leven, kijkt naar de balans van geven en ontvangen. Zet u aan tot actie om met voor u waardevolle mensen in dialoog te gaan.
   Uitgebreid familieonderzoek behoort tot de mogelijkheden.

Hoe gaan we aan uw vraag werken?
Door middel van gesprekken, opdrachten en aanzetten tot actie.

Coaching, stagebegeleiding, supervisie, begeleide intervisie of gewoon terugblikken op uw leven behoren ook tot de mogelijkheden.